• Members
 • Position Name HP Handle
  Professor Teiji Kunihiro Web kunihiro
  Associate Professor Hideo Suganuma Web suganuma
  Associate Professor Yoshiko Kanada-En'yo yenyo
  Assistant Professor Toshitaka Tatsumi tatsumi
  Assistant Professor Kenichi Yoshida Web kyoshida
  D3 Yuta Kikuchi kikuchi
  D3 Kenta Miyahara miyahara
  D3 Hidekazu Tsukiji tsukiji*
  D3 Ryo Yoshiike yoshiike
  D2 Yoshikazu Hagiwara hagiwara
  D2 Yuki Kamiya yuki.kamiya*
  D2 Hideaki Matsuno matsuno
  D2 Hiroyuki Morita morita
  D2 Takeru Yokota tyokota
  D1 Yuya Nakagawa yuya.nakagawa*
  M2 Yuki Shikata shikata
  M2 Hidefumi Matsuda matsuda
  M2 Yuto Mori mori
  M1 Takumi@Sugiura sugiura
  M1 Haruki Kasuya haruki.kasuya*
 • >> ... Quark Hadron Subgroup
  >> ... Nuclear Many-Body Subgroup
  >> ... M1
 • E-mail adresses are given as "Handle[at]ruby.scphys.kyoto-u.ac.jp".
  *... "Handle[at]yukawa.kyoto-u.ac.jp"(YITP)
 • OBs and OGs
 • Name Next affiliation
  Shoichiro Tsutsui KEK
  Takahiro Doi RIKEN
 • PAGE TOP